НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МОВ СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Масштабне охоплення. Багата культура. Бізнес і туризм. Практичні знання сучасної мови.

Програма передбачає велику кількість практичних занять (див. перелік предметів);
Дозволяє досягти вільного володіння іспанською мовою, дозволяє орієнтуватися в різних стилях мовлення. Програма міцно ґрунтується на реаліях іспанськомовного світу в області традицій, сучасної культури та суспільства. Перевагою навчання є програма, яка зорієнтована на сучасне вивчення мови, з домінуванням практичних занять і практикумів, доповнена блоком стажувань, організованих навчальним закладом.

ВИБРАНІ ПРЕДМЕТИ

Іспанська мова:
– Комунікативна іспанська мова;
– Міжособистісне спілкування;
– Написання і аналіз текстів;
– Фонетика і аудіювання.

Іспанська мова в сучасному спілкуванні:
– Мова в бізнесі (промисловість, індустрія);
– Практика письмового перекладу;
– Практика усного перекладу;
– Використання мовних структур;
– Культурні стилі.

Загальноосвітні предмети:
– Інформаційні технології;
– Людина і суспільство;
– Європа на перехресті культур;
– Психологія спілкування та впливу;
– Світ політики, світ економіки XXI століття;
– мобільні програми та IT прилади.

Основні предмети:
– Прагмалінгвістика;
– Знання про сучасну мову;
– Сучасні література та літературні традиції;

– Знайомство з сучасною культурою іспанськомовного простору;
– Знання про способи оволодіння мовою;
– Публічні виступи;
– Мовна політика;
– Проєктування карє’рного зростання.

ДВІ ІНОЗЕМНІ МОВИ

Вивчення другої мови здійснюється протягом усього періоду навчання. Це можливість оволодіти другою мовою на рівні не менше B2, тобто вільно спілкуватись на вміти користуватися іншомовними матеріалами та джерелами. На вибір: англійська, німецька або французька мови.
*Можливість створення групи при мінімальній кількості 12 осіб.