НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МОВ СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Сучасна економіка. Стабільне суспільство. Мовна перевага. Практичні знання сучасної мови.

Програма передбачає велику кількість практичних занять  (див. перелік предметів);

Дозволяє досягти вільного володіння норвезькою мовою, дозволяє орієнтуватися  в різних стилях мовлення. Програма  міцно ґрунтується на реаліях Скандинавії, зокрема Норвегії в області традицій, сучасної культури та суспільства. Перевагою навчання є програма, яка зорієнтована на сучасне вивчення мови, з домінуванням  практичних занять і практикумів, доповнена блоком стажувань, організованих навчальним закладом.

ВИБРАНІ ПРЕДМЕТИ

Норвезька мова:
– Комунікативна норвезька мова;
– Міжособистісне спілкування;
– Написання і аналіз текстів;
– Фонетика і аудіювання.

Норвезька мова в сучасному спілкуванні:
– Мова в бізнесі (промисловість, індустрія);
– Практика письмового перекладу;
– Практика усного перекладу;
– Використання мовних структур;
– Культурні стилі.

Загальноосвітні предмети:
– Інформаційні технології;
– Людина і суспільство;
– Європа на перехресті культур;
– Психологія спілкування та впливу;
– Світ політики, світ економіки XXI століття;
– мобільні програми та IT прилади.

Основні предмети:
– Прагмалінгвістика;
– Знання про сучасну мову;
– Сучасні література та літературні традиції;

– Знайомство з сучасною культурою норвезькомовного простору;
– Знання про способи оволодіння мовою;
– Публічні виступи;
– Мовна політика;
– Проєктування карє’рного зростання.

ДВІ ІНОЗЕМНІ МОВИ

Вивчення другої мови здійснюється протягом усього періоду навчання. Це можливість оволодіти другою мовою на рівні не менше В2, тобто вільно спілкуватися та вміти користуватися іншомовними матеріалами та джерелами. На вибір: англійська та німецька.

*Можливість створення групи при мінімальній кількості 12 осіб.