НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МОВ СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Динамічна економіка. Світова економіка. Мова – культура – суспільство. Також заочна форма навчання. Практичні знання сучасної мови.

Програма передбачає велику кількість практичних занять (див. перелік предметів);
Дозволяє досягти вільного володіння китайською мовою, дозволяє орієнтуватися в різних стилях мовлення. Програма міцно ґрунтується на реаліях Азії, зокрема Китаю в області традицій, сучасної культури та суспільства. Перевагою навчання є програма, яка зорієнтована на сучасне вивчення мови, з домінуванням практичних занять і практикумів, доповнена блоком стажувань, організованих навчальним закладом.

ВИБРАНІ ПРЕДМЕТИ

Китайська мова:
– Комунікативна китайська мова;
– Міжособистісне спілкування;
– Написання і аналіз текстів;
– Фонетика і аудіювання.

Китайська мова в сучасному спілкуванні:
– Мова в бізнесі (промисловість, індустрія);
– Практика письмового перекладу;
– Практика усного перекладу;
– Використання мовних структур;
– Культурні стилі.

Загальноосвітні предмети:
– Інформаційні технології;
– Людина і суспільство;
– Європа на перехресті культур;
– Психологія спілкування та впливу;
– Світ політики, світ економіки XXI століття;
– мобільні програми та IT прилади.

Основні предмети:
– Прагмалінгвістика;
– Знання про сучасну мову;
– Сучасні література та літературні традиції;
– Знайомство з сучасною культурою китайськомовного простору;
– Знання про способи оволодіння мовою;
– Публічні виступи;
– Мовна політика;
– Проєктування карє’рного зростання.

ДВІ ІНОЗЕМНІ МОВИ

Вивчення другої мови здійснюється протягом усього періоду навчання. Це можливість оволодіти другою мовою на рівні не менше В2, тобто вільно спілкуватися та вміти користуватися іншомовними матеріалами та джерелами.

На відділенні китайської філології другою іноземною мовою є англійська.