НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МОВ СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Мова європейського бізнесу. Логістика-торгівля-фінанси. Традиція-Культура-Сучасне суспільство. Практичні знання сучасної мови.

Програма передбачає велику кількість практичних занять (див. перелік предметів);
Дозволяє досягти вільного володіння німецькою мовою, дозволяє орієнтуватися в різних стилях мовлення. Програма міцно ґрунтується на реаліях німецькомовного простору в області традицій, сучасної культури та суспільства. Перевагою навчання є програма, яка зорієнтована на сучасне вивчення мови, з домінуванням практичних занять і практикумів, доповнена блоком стажувань, організованих навчальним закладом.

ВИБРАНІ ПРЕДМЕТИ

Німецька мова:
– Комунікативна німецька мова;
– Міжособистісне спілкування;
– Написання і аналіз текстів;
– Фонетика і аудіювання.

Німецька мова в сучасному спілкуванні:
– Мова в бізнесі (промисловість, індустрія);
– Практика письмового перекладу;
– Практика усного перекладу;
– Використання мовних структур;
– Культурні стилі.

Загальноосвітні предмети:
– Інформаційні технології;
– Людина і суспільство;
– Європа на перехресті культур;
– Психологія спілкування та впливу;
– Світ політики, світ економіки XXI століття;
– мобільні програми та IT прилади.

Основні предмети:
– Прагмалінгвістика;
– Знання про сучасну мову;
– Сучасні література та літературні традиції;
– Знайомство з сучасною культурою німецькомовного простору;
– Знання про способи оволодіння мовою;
– Публічні виступи;
– Мовна політика;
– Проєктування карє’рного зростання.

ДВІ ІНОЗЕМНІ МОВИ

Вивчення другої мови здійснюється протягом усього періоду навчання. Це можливість оволодіти другою мовою на рівні не менше B2, тобто вільно спілкуватись на вміти користуватися іншомовними матеріалами та джерелами. На вибір: англійська, іспанська або французька мови.
*Можливість створення групи при мінімальній кількості 12 осіб.