НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МОВ СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Мова міжнародного спілкування. Бізнес-культура- відносини. Універсальні можливості. Практичні знання сучасної мови

НАВЧАННЯ II РІВНЯ

Здобуття ступеня магістра є важливою складовою вищої освіти та найважливішим кроком до майбутньої професійної кар’єри.
Навчання в магістратурі орієнтоване на людей зі ступенем бакалавра. З 2010 року також випускники інших факультетів можуть претендувати на зарахування на 2-річне навчання ІІ ступеня. WSJO створила програму навчання, яка відповідає поточним соціально-економічним потребам. Під час дворічного навчання студенти:
– здобудуть комплексну міждисциплінарну освіту, основою якої є набуття практичних знань з англійської мови (досягнення мовної компетенції на рівні С2 за Європейською системою опису мовної освіти Ради Європи);
– почнуть розглядати мову як інструмент професійної побудови письмових та усних висловлювань у широкому колі професійних завдань;
– розвинуть вміння користуватися сучасними додатками та засобами інформаційних технологій, необхідними у творчій роботі з текстом;
– розвинуть навички створення іміджу та ведення ефективного спілкування, піклування про власний імідж;
– будуть підготовлені до діяльності у професійній сфері.
Ці навички будуть представлені та перевірені в рамках підготовки та захисту дипломної роботи.
Заняття на заочній формі навчання проводяться по п’ятницях (у другій половині дня та вечірніх годинах ), суботах та неділях.

Концептуальне припущення полягає в тому, щоб виховати сучасного мовознавця, оснащеного базовими знаннями про культуру та літературу, про функціонування господарської діяльності, який зможе функціонувати в полікультурному середовищі, обробляти інформацію з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.

Загальноосвітній модуль – спільний для всіх:

• Курс іноземної мови
• Міжнародні політичні відносини
• Міжнародні економічні відносини

Модуль базової освіти- спільний для всіх:

• Практичне використання мови:

Комунікаційний практикум
Перекладацький практикум
Написання текстів
Практикум з правильності мови
• Написання наукових робіт
• Література мовного середовища
• Мовні варіанти
• Аналіз тексту (естетичний/ функціональний )
• Методологія лінгвістичних/ літературних досліджень.

Модуль професійно-технічної освіти – на вибір один із запропонованих:

1. Перекладач
• Переклад в теорії на та практиці
• Мовознавство
• Переклад службової кореспонденції
• Магістерський практикум
• Передпрактичні заняття

2. Редактор текстів, копірайтер
• Аналіз та інтерпретація художніх текстів;
• Редагування та оформлення текстів;
• Культурна ідентичність;
• Магістерський практикум
• Передпрактичні заняття
3. Вчитель дорослих осіб
• Формування мотивації дорослих;
• Сучасні освітні стратегії;
• Груповий практикум;
• Магістерський практикум
• Передпрактичні заняття