Відповідно до положення про пільги для наших студентів, вони можуть претендувати на соціальну, спеціальну або ж ректорську стипендії , якщо студент відповідає вимогам ст. 2.


Нижче цитую:


§ 2.
1. Іноземці, які навчаються в університеті, можуть претендувати на стипендію для інвалідів, допомогу, ректорську стипендію та стипендію міністра.


2. Претендувати на соціальну, спеціальну стипендію, допомогу можуть студенти, які:
а) мають дозвіл на постійне або довгострокове проживання в Європейському Союзі,
б) мають дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 159 абзац 1 або ст. 186 абзац 1 пункту 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців,
c) мають статус біженця, наданий у Республіці Польща, або користуватися тимчасовим чи додатковим захистом на території Республіки Польща,
г) мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної, зазначеної у ст. 11а абзац. 2 Закону від 7 жовтня 1999 року про польську мову, принаймні на рівні C1
e) мають Карту поляка або отримати рішення, що підтверджують їхнє польське походження,
f) є подружжям, вихідцем або нащадком громадянина Республіки Польща, який проживає на території Республіки Польща,
є) мають дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 151 абзац 1 або ст. 151б абзац. 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців або перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з використанням короткострокової мобільності дослідника на умовах, визначених ст. 156 б п. 1 цього Закону або мають національну візу для проведення науково-дослідних або дослідницьких робіт.


3. Іноземні студенти звертаються за пільгами в порядку та на умовах для громадян Польщі та зобов’язані подати всі документи, зазначені в цих Правилах.


4. У разі подання документів студентом-іноземцем до заяви про надання пільг іншою мовою, ніж польська, додаються переклади документів, виконані присяжним перекладачем.


5. Конвертація іноземної валюти з метою визначення складової доходу проводиться в останній день місяця базового року.

Крім того, 12 березня 2022р. набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Відповідно до цього Закону (ст. 2) громадянин України може звернутися за пільгою, якщо в період з 24 лютого 2022 р. легально в’їхав на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в постановах, виданих на підставі ст.4 та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається законним терміном на 18 місяців з 24 лютого 2022 року. 57 § 3 Закону від 14 червня 1960 р. – Кодекс адміністративного судочинства (Законодавчий журнал за 2021 р., ст. 735, 1491 і 2052).


Законним вважається також перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір’ю, яка є особою, зазначеною в першому реченні, протягом періоду, що стосується матері.


Для тих громадяни, які легально перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. і вони мають це задокументовано, тобто мають відповідний документ, зареєстрований начальником прикордонної служби під час прикордонного контролю, діють положення закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. не більше 18 місяців з 24 лютого 2022 року. (згадується в ст. 3) На підставі цього документа вони будуть розглядатися як поляки протягом 18 місяців.